aanvraag attest: 

DEADLINE zomer 2020: 30/09/2020 

 

Fiscaal attest

 

Een fiscaal attest is een document dat u op het einde van het jaar kan vragen aan de verantwoordelijke van de speelpleinwerking. Op dit document, dat persoonlijk opgemaakt wordt per kind, staat hoeveel keer uw kind deelgenomen heeft aan de activiteiten en hoeveel u als ouder daarvoor betaald heeft. Dit bedrag kan u toevoegen bij de belastingsaangifte van het jaar erop. 

Voorbeeld 1: Uw zoon Jan nam in juli van 2013 tien keer deel aan de speelpleinwerking, u betaalde hiervoor in totaal 50 euro aan het speelplein (€ 5/dag). U kan een fiscaal attest vragen voor deze uitgave. Dit fiscaal attest stopt u bij de belastingsaangifte van 2013, wat u indient in 2014.

Er kan tot maximaal €11.20 teruggekregen worden per kind per dag voor zolang uw kind jonger is dan 12 jaar. Wordt uw kind op 30 juli 12 jaar, dan stopt het fiscaal voordeel op 29 juli. 

Voorbeeld 2: Voor uw zoon Jan koste de speelpleinwerking €5 per dag, dus kan u €5 per dag inbrengen in de belasting. U kan immers niet meer inbrengen dan dat u zelf uitgaf.  In augustus van 2013 volgde uw zoon een sportkamp waar de deelnameprijs €15 per dag was. Per dag van het sportkamp kan u wel €11.20 per dag inbrengen in de belasting, u betaalde immers per dag méér dan het maximum. 

Op het fiscaal attest wordt ingevuld van wie het kind fiscaal ten laste valt. In een gewone gezinssituatie is dit meestal de papa. Bij gescheiden ouders hangt het af wie van wie de kinderen fiscaal ten laste zijn. Het kan handig zijn om dit door te geven op het moment dat u een fiscaal attest vraagt. Op die manier kan meteen het juiste attest opgemaakt worden.

 

Mutualiteit

 

 

De meeste mutualiteiten voorzien een terugbetaling van kosten voor speelpleinwerking.  

 • CM – www.cm.be

  • Hoeveel? maximaal €20 per kind, per jaar 

  • Hoe aanvragen? U dient hiervoor een document ‘fit en fun’ te vragen in het kantoor of te downloaden op internet  en dit laten invullen door de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.  

 • Liberale mutualiteiten – www.liberalemutualiteiten.be

  • Hoeveel?  €1.20 per dag, maximum 20 dagen per jaar

  • Hoe aanvragen? U kan de terugbetaling regelen door het aanvraagformulier aan te vragen in het kantoor of te downloaden op internet en dit te laten invullen door de verantwoordelijke van de speelpleinwerking. 

 • Onafhankelijke mutualiteiten – www.oz.be

  • Hoeveel? €1.50 per dag per kind, maximum van 20 dagen per jaar

  • Hoe aanvragen? U kan dit aanvragen door het document ‘tegemoetkoming jeugdactiviteiten’ te laten invullen door de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.

 • NMBS 

 • Bond Moysen – www.socmut.be

  • Hoeveel? 4 euro per dag, maximum 20 dagen per jaar

  • Hoe aanvragen? Vraag het document ‘op stap-premie’ en laat dit invullen door de verantwoordelijke van de speelpleinen.

 

OCMW

 

Wie komt in aanmerking? 
Wie een minimuminkomen heeft of gebruik maakt van de dienstverlening van het OCMW (budgetbeheer, budgetbegeleiding, leefloon, ..) kan een deel van de kosten terugkrijgen. Dit gebeurt via de UiTPAS. 

Er wordt 20 procent van de dagprijs door de ouders betaald. Het andere deel wordt verdeeld over het speelplein en de stad.  Het gaat hier dan over sociale, culturele of sportieve activiteiten, vrije tijd (speelpleinwerking, kamp, muziekschool, enz) zit hier ook in. 

 

Aanvragen? 
Het best is om dit op voorhand te bespreken met een maatschappelijk werker van het OCMW, omdat de OCMW-raad steeds beslist of u in aanmerking komt voor verlaagd deelnamegeld of niet. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan.

Praktische werking?

Indien alles is goedgekeurd, krijgt u uw gratis UiTPAS mee. Breng deze altijd mee naar het speelplein. Voor een volle dag betaalt u 1,20 euro ipv 6 euro, voor een halve dag betaalt u 0,50 euro ipv 2,50 euro. 
Er moet dus steeds een klein deel betaald worden aan de ingang van het speelplein. 

UiTpas niet mee = dan betaald u de volle pot !!