Maatregelen (zomer 2020)

Dit zijn de maatregelen die op het einde van de zomervakantie 2020 gelden. De maatregelen voor 2021 zijn niet gekend.

Hallo speelpleinfan 

Goed nieuws! Speelpleinen mogen open. Maar en zijn enkele belangrijke punten om door te nemen:

 • Onze prioriteit is de veiligheid waarborgen én hierbij een toffe speelomgeving te creëren.

 • We houden rekening met alle maatregelen

 

We werken in bubbels van maximaal 50 personen. Om veel kinderen te laten spelen splitsen we onze werking daarom in vier bubbels.

Bubbel 1: Kleuterwerking

Bubbel 2: de helft van de 6+

Bubbel 3: de andere helft van de 6+

Bubbel 4: 12+

Dit bepaalt ons maximaal aantal kinderen voor deze zomer:

- Kleuterwerking: 43 kinderen

- 6+ werking: 84 kinderen

- 12+ werking: 46 kinderen

Op geen enkel moment van de dag komen mensen van verschillende bubbels

in contact met elkaar. ALLES gebeurt afzonderlijk.

 

We hebben gescheiden dagzalen, andere kampen, apart sanitair, verschillend spelmateriaal... Hierbij bewaken we vanzelfsprekend de kwaliteit van het spelen voor onze kinderen. Ook de dagzalen worden voldoende verlucht en ontsmet.

 

 

 

 

 

Om de plaatsbeperking in goede banen te leiden werken we met inschrijvingen.

Dit kan je hier doen:

Iedereen is welkom op ons speelplein BEHALVE kinderen, moni's of externen die:

 • behoren tot de risicogroep, tenzij een ouder of arts uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor geeft

 • de vijf dagen voor de activiteit ziektesymptomen getoond hebben. Ook niet-corona gerelateerde symptomen zijn een no-go.

 

Handhygiëne is uitermate belangrijk. Op minstens zeven verschillende plaatsen komt er een groot was station bestaande uit waterkraantjes, zeepdispensers, papieren handdoeken en vuilbakken. De handen worden gewassen op volgende momenten:

 • Bij het toekomen en verlaten van het speelplein

 • Voor en na iedere maaltijd

 • Na ieder spelmoment en/of activiteit

 • Na ieder toiletbezoek

 • Na hoesten of niezen

 • Als de handen vuil zijn

Er wordt a.d.h.v. posters e.d. duidelijk gemaakt hoe je de handen correct wast. Onze moni's helpen de jongere kinderen hierbij.

Iedereen vanaf 12 jaar (fysieke leeftijd) én iedereen in een bubbel waar kinderen die 12 jaar of ouder zijn houden zich aan:

 • Social distancing (1,5 meter)

 • Dragen mondmaskers als social distancing niet mogelijk is of al er een extern persoon in de bubbel komt.

 

Het meenemen van een mondmasker is verplicht voor ALLE: ouders, moni's en kinderen vanaf 12 jaar! Speelplein de Piepauw biedt mondmaskers aan voor wie dit vergeten is. (Tegen een kleine vergoeding, we bepalen later de prijs.)

Indien we vermoeden dat er een kind of moni ziek is zullen we gepaste maatregelen nemen. De persoon in kwestie wordt onmiddellijk gescheiden van de groep in een quarantaineruimte (een ruim lokaal met zicht naar buiten). We lichten de ouders ook direct in. Jullie kunnen rekenen op een open communicatie MET respect voor de persoon in kwestie.

De komende weken overleggen we met medische instellingen hoe we dit best aanpakken. Hierover is er momenteel nog onduidelijkheid.

BENODIGDHEDEN: we vragen dat alle kinderen en moni's volgende zaken meenemen:

 • Een eigen boterhamdoos

 • Een eigen herbruikbare drinkfles

 • Een eigen mondmasker (vanaf 12 jaar)

Het is belangrijk dat ALLES genaamtekend is. Zowel deze voorwerpen als alle kleren!

Je kiest best voor 1 soort activiteit per week.

Bvb een weekkamp met de jeugdbeweging. Een andere week naar de speelpleinwerking

en nog een andere week een sportkamp. Hoe meer je wisselt, hoe meer kans dat het

virus zich kan verspreiden.

Hierdoor is het niet mogelijk om naar de voor- of naopvang te gaan in de Hopsakée. Daarom gaan we dit jaar open vanaf 7u30.

We behouden ons normaal dagrooster, het vrij spelen, de toneeltjes, het kampen bouwen, coole spelletjes, het knutselen en nog meer. Spelen blijft leuk!

 

 

 

 

 

 

Wens je alle, vele tientallen pagina's, aan maatregelen in te kijken waarop we ons gebaseerd hebben? Surf dan naar www.ambrassade.be

Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt zijn die meer dan welkom. Bekijk eerst onze pagina veelgestelde vragen! Je kan ons ook altijd een mailtje sturen (zie hieronder) of je kan ons bellen op 0498 56 64 58.

Is er al een update geweest door de overheid maar is deze pagina nog niet aangepast? Dat wilt zeggen dat ons moni-team de maatregelen nog aan het verwerken en implementeren is. Je mag spoedig een update verwachten.

Picto bubbel 50.jpg
Picto bubbel apart eten.jpg
Picto bubbel apart sanitair.jpg
Picto bubbel apart spelen.jpg
Picto materiaal in bubbel.jpg
Picto verluchten.jpg
Picto risicogroepen.jpg
Picto ziek kind Rood.jpg
Picto handen wassen.jpg
Picto afstand.jpg
Picto mondmasker kind.jpg
ouders.png
Picto bubbel geen contact andere bubbel
Picto hoesten_niezen kind.jpg
Picto kuisen02.jpg
Schermafbeelding 2020-05-28 om 10.21.43.

Bericht ontvangen!