Elk jaar op zoek naar verbetering!

 

 

Met onze visie volgen we, zoals vele andere speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS (www.speelplein.net). 

    •    respect voor de eigenheid van kinderen 

    •    geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen 

    •    geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen 

Binnen deze visie creëren we een ruimte voor de kinderen om zelf te ontdekken, te experimenteren, te vallen en op te staan, ... Hoewel elke speelpleinweek goed voorbereid is, kan elk kind steeds vrij kiezen wat het op elk moment van de dag wil doen. 

We trachten binnen speelplein De Piepauw alle kinderen, met elk hun eigen karakter en eigenheid, een actieve, leuke, interessante en sociaal vormende week te laten beleven. Dit door een combinatie van voorbereide activiteiten en spontane impulsen aan te bieden. Elk uur, elke dag en elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring. 

 

Al heel wat jaren is De Piepauw aangesloten bij de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). Je kunt er ook cursussen volgen voor animator, hoofdanimator en instructor. Zij helpen ook speelpleinen bij hun dagdagelijkse werking. Indien er vragen zijn, kan dit via de VDS opgelost worden of kunnen ze de vraag doorspelen aan een groot netwerk van aangesloten speelpleinen. 

Indien u interesse hebt in wat de VDS nog allemaal doet of heeft u interesse om u vrijwilliger te stellen bij de VDS? Neem dan zeker een kijkje op hun site.
http://www.speelplein.net 

2018.png
2019.png